XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 8/12/2023

GiảiXSVLVĩnh LongXSTVTrà VinhXSBDBình Dương
G.8913934
G.7394092408
G.6512316598802082168555787802528439390
G.5762316988287
G.4965628906163061980857269417820995241510242050212450138556052539932452569846143854838864139206634815870952
G.3406071360716583437354000372932
G.2628691389541978
G.1991896345127347
ĐB514829893275314708
0123456789
Bảng thống kê loto XSMN 8/12/2023
ĐầuVĩnh LongTrà VinhBình Dương
0___
1___
2___
3___
4___
5___
6___
7___
8___
9___

Thống kê giải ĐB Miền Nam trong 30 lần quay

NgàyĐBNgàyĐBNgàyĐB
09/129037509/120863309/1279378
09/122905608/125142908/1289375
08/123140807/120662507/1290955
07/125391706/122914906/1208416
06/124888205/127726105/1224968
05/120065204/124967604/1220586
04/121217803/126857003/1242571
03/122855602/126695102/1242559
02/126429202/120971501/1201087
01/122140301/125518030/1117371

20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam

LotoSố lần vềLotoSố lần về
8511 lần179 lần
108 lần878 lần
258 lần078 lần
368 lần448 lần
788 lần898 lần
727 lần147 lần
157 lần677 lần
887 lần087 lần
577 lần327 lần
827 lần917 lần

10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam

Con sốSố lần chưa raNgày ra gần nhất
288 lần02/12/2023
648 lần02/12/2023
797 lần03/12/2023
007 lần03/12/2023
047 lần03/12/2023
307 lần03/12/2023
387 lần03/12/2023
416 lần04/12/2023
746 lần04/12/2023
316 lần04/12/2023

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 1/12/2023

GiảiXSVLVĩnh LongXSTVTrà VinhXSBDBình Dương
G.8888727
G.7729834442
G.6193128727349246590903817036059726287
G.5172689409768
G.4901440123761395594148455047718876405708050289602226745705136742708802823524738770747660551248949157721005
G.3214161000507341785292730030113
G.2381873361666835
G.1629388573057388
ĐB010787214903551880
0123456789
Bảng thống kê loto XSMN 1/12/2023
ĐầuVĩnh LongTrà VinhBình Dương
0___
1___
2___
3___
4___
5___
6___
7___
8___
9___

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 24/11/2023

GiảiXSVLVĩnh LongXSTVTrà VinhXSBDBình Dương
G.8033871
G.7901528473
G.6285699256008573460545028435573567109
G.5965630326843
G.4814436668932407084659252383599669650376483786480640515176790168034511915156195581908087021657438807110125
G.3268469720779714328577892038273
G.2483346020152362
G.1679721575730608
ĐB416230231231453096
0123456789
Bảng thống kê loto XSMN 24/11/2023
ĐầuVĩnh LongTrà VinhBình Dương
0___
1___
2___
3___
4___
5___
6___
7___
8___
9___

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 17/11/2023

GiảiXSVLVĩnh LongXSTVTrà VinhXSBDBình Dương
G.8414645
G.7750932583
G.6318133629282571413101679699256851486
G.5894709227911
G.4220537993522144523672667609248414216849423052373725374401051481855811821093529111255918910425093022277558
G.3985155642362492879180135933290
G.2111298356738281
G.1057988572504919
ĐB649443478525902049
0123456789
Bảng thống kê loto XSMN 17/11/2023
ĐầuVĩnh LongTrà VinhBình Dương
0___
1___
2___
3___
4___
5___
6___
7___
8___
9___

XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 10/11/2023

GiảiXSVLVĩnh LongXSTVTrà VinhXSBDBình Dương
G.8538771
G.7387599520
G.6037324037908682575678460721331729075
G.5815572603302
G.4326687540879297863216577717649982611764455526728167975778782977194310557353852643847972567474709954302232
G.3707844148826838442268671035019
G.2030020745038028
G.1680642376130276
ĐB253227474416995566
0123456789
Bảng thống kê loto XSMN 10/11/2023
ĐầuVĩnh LongTrà VinhBình Dương
0___
1___
2___
3___
4___
5___
6___
7___
8___
9___