POWER 6/55

Kỳ #809 | ngày 01/12/2022

 • 11
 • 14
 • 29
 • 31
 • 52
 • 54
 • 07

MEGA 6/45

Kỳ #973 | ngày 30/11/2022

 • 07
 • 15
 • 20
 • 25
 • 32
 • 37

MAX 4D

Kỳ #732 | ngày 31/08/2021

Giải nhất
 • 0
 • 0
 • 2
 • 3
Giải nhì
 • 5
 • 8
 • 1
 • 5
 • 9
 • 0
 • 7
 • 3
Giải ba
 • 1
 • 0
 • 7
 • 2
 • 8
 • 7
 • 6
 • 9
 • 9
 • 4
 • 2
 • 0

MAX 3D

Kỳ #545 | ngày 30/11/2022

Giải nhất
 • 654
 • 906
Giải nhì
 • 709
 • 773
 • 171
 • 439
Giải ba
 • 970
 • 198
 • 728
 • 678
 • 941
 • 957
Ngày/Kỳ Kết quả Chẵn
/Lẻ
Lớn
/Nhỏ
Kỳ: #11001021:5001/12/2022
08 14 17 21 31 36 42 43 51 53 55 60 62 63 66 67 68 72 76 80
11/9 14/6
Kỳ: #11000921:4001/12/2022
04 05 08 13 17 23 25 37 39 43 46 48 54 59 62 64 67 69 72 73
8/12 11/9
Kỳ: #11000821:3001/12/2022
02 03 05 08 12 21 22 23 24 30 34 36 37 41 42 47 51 58 69 70
11/9 7/13
Xem thêm
Lưu ý nhanh cho người chơi:

1. Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

2. Trong mọi trường hợp chỉ có duy nhất "Biên Bản Xác Nhận Kết Quả Quay Số Mở Thưởng" của Hội Đồng Giám Sát Xổ Số (sau khi kết thúc buổi quay số mở thưởng vài phút) là kết quả cuối cùng để các Công Ty Xổ Số Điện toán Việt Nam công bố và căn cứ quyết định trả thưởng cho những vé số trúng giải.

3. Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Dự đoán kết quả xổ số

Dự đoán XSMB 2/12 – Soi cầu XSMB ngày 2 tháng 12 năm 2022

Dự đoán XSMB 2/12 – Soi cầu XSMB ngày 2 tháng 12 năm 2022

Dự đoán XSMB
Dự đoán XSMT 2/12 – Soi cầu XSMT ngày 2 tháng 12 năm 2022

Dự đoán XSMT 2/12 – Soi cầu XSMT ngày 2 tháng 12 năm 2022

Dự đoán XSMT
Dự đoán XSMN 2/12 – Soi cầu XSMN ngày 2 tháng 12 năm 2022

Dự đoán XSMN 2/12 – Soi cầu XSMN ngày 2 tháng 12 năm 2022

Dự đoán XSMN
Dự đoán XSVL 2/12 – Soi cầu XSVL ngày 2 tháng 12 năm 2022

Dự đoán XSVL 2/12 – Soi cầu XSVL ngày 2 tháng 12 năm 2022

Dự đoán XSVL
Dự đoán XSTV 2/12 – Soi cầu XSTV ngày 2 tháng 12 năm 2022

Dự đoán XSTV 2/12 – Soi cầu XSTV ngày 2 tháng 12 năm 2022

Dự đoán XSTV
Dự đoán XSNT 2/12 – Soi cầu XSNT ngày 2 tháng 12 năm 2022

Dự đoán XSNT 2/12 – Soi cầu XSNT ngày 2 tháng 12 năm 2022

Dự đoán XSNT
Dự đoán XSGL 2/12 – Soi cầu XSGL ngày 2 tháng 12 năm 2022

Dự đoán XSGL 2/12 – Soi cầu XSGL ngày 2 tháng 12 năm 2022

Dự đoán XSGL
Dự đoán XSBD 2/12 – Soi cầu XSBD ngày 2 tháng 12 năm 2022

Dự đoán XSBD 2/12 – Soi cầu XSBD ngày 2 tháng 12 năm 2022

Dự đoán XSBD
Dự đoán XSMB 1/12 – Soi cầu XSMB ngày 1 tháng 12 năm 2022

Dự đoán XSMB 1/12 – Soi cầu XSMB ngày 1 tháng 12 năm 2022

Dự đoán XSMB
Dự đoán XSMT 1/12 – Soi cầu XSMT ngày 1 tháng 12 năm 2022

Dự đoán XSMT 1/12 – Soi cầu XSMT ngày 1 tháng 12 năm 2022

Dự đoán XSMT
Dự đoán XSMN 1/12 – Soi cầu XSMN ngày 1 tháng 12 năm 2022

Dự đoán XSMN 1/12 – Soi cầu XSMN ngày 1 tháng 12 năm 2022

Dự đoán XSMN
Dự đoán XSTN 1/12 – Soi cầu XSTN ngày 1 tháng 12 năm 2022

Dự đoán XSTN 1/12 – Soi cầu XSTN ngày 1 tháng 12 năm 2022

Dự đoán XSTN
Dự đoán XSQT 1/12 – Soi cầu XSQT ngày 1 tháng 12 năm 2022

Dự đoán XSQT 1/12 – Soi cầu XSQT ngày 1 tháng 12 năm 2022

Dự đoán XSQT
Dự đoán XSQB 1/12 – Soi cầu XSQB ngày 1 tháng 12 năm 2022

Dự đoán XSQB 1/12 – Soi cầu XSQB ngày 1 tháng 12 năm 2022

Dự đoán XSQB
Dự đoán XSBDI 1/12 – Soi cầu XSBDI ngày 1 tháng 12 năm 2022

Dự đoán XSBDI 1/12 – Soi cầu XSBDI ngày 1 tháng 12 năm 2022

Dự đoán XSBDI
Dự đoán XSBTH 1/12 – Soi cầu XSBTH ngày 1 tháng 12 năm 2022

Dự đoán XSBTH 1/12 – Soi cầu XSBTH ngày 1 tháng 12 năm 2022

Dự đoán XSBTH
Dự đoán XSAG 1/12 – Soi cầu XSAG ngày 1 tháng 12 năm 2022

Dự đoán XSAG 1/12 – Soi cầu XSAG ngày 1 tháng 12 năm 2022

Dự đoán XSAG
Dự đoán XSMB 30/11 – Soi cầu XSMB ngày 30 tháng 11 năm 2022

Dự đoán XSMB 30/11 – Soi cầu XSMB ngày 30 tháng 11 năm 2022

Dự đoán XSMB
Dự đoán XSMT 30/11 – Soi cầu XSMT ngày 30 tháng 11 năm 2022

Dự đoán XSMT 30/11 – Soi cầu XSMT ngày 30 tháng 11 năm 2022

Dự đoán XSMT
Dự đoán XSMN 30/11 – Soi cầu XSMN ngày 30 tháng 11 năm 2022

Dự đoán XSMN 30/11 – Soi cầu XSMN ngày 30 tháng 11 năm 2022

Dự đoán XSMN