POWER 6/55

Kỳ #965 | ngày 02/12/2023

 • 01
 • 10
 • 20
 • 37
 • 48
 • 51
 • 54

MEGA 6/45

Kỳ #1130 | ngày 03/12/2023

 • 12
 • 14
 • 16
 • 21
 • 29
 • 32

MAX 4D

Kỳ #732 | ngày 31/08/2021

Giải nhất
 • 0
 • 0
 • 2
 • 3
Giải nhì
 • 5
 • 8
 • 1
 • 5
 • 9
 • 0
 • 7
 • 3
Giải ba
 • 1
 • 0
 • 7
 • 2
 • 8
 • 7
 • 6
 • 9
 • 9
 • 4
 • 2
 • 0

MAX 3D

Kỳ #703 | ngày 04/12/2023

Giải nhất
 • 374
 • 486
Giải nhì
 • 313
 • 746
 • 935
 • 519
Giải ba
 • 534
 • 797
 • 935
 • 039
 • 771
 • 356
Ngày/KỳKết quảChẵn
/Lẻ
Lớn
/Nhỏ
Kỳ: #17495221:3604/12/2023
0407081719213035424347546364667174757779
8/1212/8
Kỳ: #17495121:2804/12/2023
0306070912272931333435384453566474777879
9/118/12
Kỳ: #17494921:1204/12/2023
0207121922262730313439454649666768747576
11/99/11
Xem thêm
Lưu ý nhanh cho người chơi:

1. Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

2. Trong mọi trường hợp chỉ có duy nhất "Biên Bản Xác Nhận Kết Quả Quay Số Mở Thưởng" của Hội Đồng Giám Sát Xổ Số (sau khi kết thúc buổi quay số mở thưởng vài phút) là kết quả cuối cùng để các Công Ty Xổ Số Điện toán Việt Nam công bố và căn cứ quyết định trả thưởng cho những vé số trúng giải.

3. Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Dự đoán kết quả xổ số

Dự đoán XSMB 5/12 – Soi cầu XSMB ngày 5 tháng 12 năm 2023

Dự đoán XSMB 5/12 – Soi cầu XSMB ngày 5 tháng 12 năm 2023

Dự đoán XSMB
Dự đoán XSMT 5/12 – Soi cầu XSMT ngày 5 tháng 12 năm 2023

Dự đoán XSMT 5/12 – Soi cầu XSMT ngày 5 tháng 12 năm 2023

Dự đoán XSMT
Dự đoán XSMN 5/12 – Soi cầu XSMN ngày 5 tháng 12 năm 2023

Dự đoán XSMN 5/12 – Soi cầu XSMN ngày 5 tháng 12 năm 2023

Dự đoán XSMN
Dự đoán XSDLK 5/12 – Soi cầu XSDLK ngày 5 tháng 12 năm 2023

Dự đoán XSDLK 5/12 – Soi cầu XSDLK ngày 5 tháng 12 năm 2023

Dự đoán XSDLK
Dự đoán XSVT 5/12 – Soi cầu XSVT ngày 5 tháng 12 năm 2023

Dự đoán XSVT 5/12 – Soi cầu XSVT ngày 5 tháng 12 năm 2023

Dự đoán XSVT
Dự đoán XSQNA 5/12 – Soi cầu XSQNA ngày 5 tháng 12 năm 2023

Dự đoán XSQNA 5/12 – Soi cầu XSQNA ngày 5 tháng 12 năm 2023

Dự đoán XSQNA
Dự đoán XSBT 5/12 – Soi cầu XSBT ngày 5 tháng 12 năm 2023

Dự đoán XSBT 5/12 – Soi cầu XSBT ngày 5 tháng 12 năm 2023

Dự đoán XSBT
Dự đoán XSBL 5/12 – Soi cầu XSBL ngày 5 tháng 12 năm 2023

Dự đoán XSBL 5/12 – Soi cầu XSBL ngày 5 tháng 12 năm 2023

Dự đoán XSBL
Dự đoán XSMB 4/12 – Soi cầu XSMB ngày 4 tháng 12 năm 2023

Dự đoán XSMB 4/12 – Soi cầu XSMB ngày 4 tháng 12 năm 2023

Dự đoán XSMB
Dự đoán XSMT 4/12 – Soi cầu XSMT ngày 4 tháng 12 năm 2023

Dự đoán XSMT 4/12 – Soi cầu XSMT ngày 4 tháng 12 năm 2023

Dự đoán XSMT
Dự đoán XSMN 4/12 – Soi cầu XSMN ngày 4 tháng 12 năm 2023

Dự đoán XSMN 4/12 – Soi cầu XSMN ngày 4 tháng 12 năm 2023

Dự đoán XSMN
Dự đoán XSDT 4/12 – Soi cầu XSDT ngày 4 tháng 12 năm 2023

Dự đoán XSDT 4/12 – Soi cầu XSDT ngày 4 tháng 12 năm 2023

Dự đoán XSDT
Dự đoán XSPY 4/12 – Soi cầu XSPY ngày 4 tháng 12 năm 2023

Dự đoán XSPY 4/12 – Soi cầu XSPY ngày 4 tháng 12 năm 2023

Dự đoán XSPY
Dự đoán XSTTH 4/12 – Soi cầu XSTTH ngày 4 tháng 12 năm 2023

Dự đoán XSTTH 4/12 – Soi cầu XSTTH ngày 4 tháng 12 năm 2023

Dự đoán XSTTH
Dự đoán XSTP 4/12 – Soi cầu XSTP ngày 4 tháng 12 năm 2023

Dự đoán XSTP 4/12 – Soi cầu XSTP ngày 4 tháng 12 năm 2023

Dự đoán XSTP
Dự đoán XSCM 4/12 – Soi cầu XSCM ngày 4 tháng 12 năm 2023

Dự đoán XSCM 4/12 – Soi cầu XSCM ngày 4 tháng 12 năm 2023

Dự đoán XSCM
Dự đoán XSMB 3/12 – Soi cầu XSMB ngày 3 tháng 12 năm 2023

Dự đoán XSMB 3/12 – Soi cầu XSMB ngày 3 tháng 12 năm 2023

Dự đoán XSMB
Dự đoán XSMT 3/12 – Soi cầu XSMT ngày 3 tháng 12 năm 2023

Dự đoán XSMT 3/12 – Soi cầu XSMT ngày 3 tháng 12 năm 2023

Dự đoán XSMT
Dự đoán XSMN 3/12 – Soi cầu XSMN ngày 3 tháng 12 năm 2023

Dự đoán XSMN 3/12 – Soi cầu XSMN ngày 3 tháng 12 năm 2023

Dự đoán XSMN
Dự đoán XSDL 3/12 – Soi cầu XSDL ngày 3 tháng 12 năm 2023

Dự đoán XSDL 3/12 – Soi cầu XSDL ngày 3 tháng 12 năm 2023

Dự đoán XSDL