POWER 6/55

Kỳ #763 | ngày 16/08/2022

 • 17
 • 18
 • 28
 • 47
 • 50
 • 53
 • 11

MEGA 6/45

Kỳ #928 | ngày 17/08/2022

 • 23
 • 29
 • 35
 • 37
 • 39
 • 45

MAX 4D

Kỳ #732 | ngày 31/08/2021

Giải nhất
 • 0
 • 0
 • 2
 • 3
Giải nhì
 • 5
 • 8
 • 1
 • 5
 • 9
 • 0
 • 7
 • 3
Giải ba
 • 1
 • 0
 • 7
 • 2
 • 8
 • 7
 • 6
 • 9
 • 9
 • 4
 • 2
 • 0

MAX 3D

Kỳ #500 | ngày 17/08/2022

Giải nhất
 • 451
 • 154
Giải nhì
 • 975
 • 738
 • 082
 • 237
Giải ba
 • 762
 • 106
 • 540
 • 442
 • 553
 • 470
Ngày/Kỳ Kết quả Chẵn
/Lẻ
Lớn
/Nhỏ
Kỳ: #10000817:2018/08/2022
07 08 11 12 22 24 36 39 40 41 42 44 54 61 62 63 67 72 73 78
12/8 11/9
Kỳ: #10000717:1018/08/2022
01 06 07 09 10 11 20 22 24 25 27 31 51 54 61 64 67 74 75 79
8/12 8/12
Kỳ: #10000617:0018/08/2022
04 08 12 17 21 25 31 33 34 35 45 51 54 55 58 69 72 74 78 80
10/10 10/10
Xem thêm
Lưu ý nhanh cho người chơi:

1. Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

2. Trong mọi trường hợp chỉ có duy nhất "Biên Bản Xác Nhận Kết Quả Quay Số Mở Thưởng" của Hội Đồng Giám Sát Xổ Số (sau khi kết thúc buổi quay số mở thưởng vài phút) là kết quả cuối cùng để các Công Ty Xổ Số Điện toán Việt Nam công bố và căn cứ quyết định trả thưởng cho những vé số trúng giải.

3. Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Dự đoán kết quả xổ số

Dự đoán XSMB 19/8 – Soi cầu XSMB ngày 19 tháng 8 năm 2022

Dự đoán XSMB 19/8 – Soi cầu XSMB ngày 19 tháng 8 năm 2022

Dự đoán XSMB
Dự đoán XSMT 19/8 – Soi cầu XSMT ngày 19 tháng 8 năm 2022

Dự đoán XSMT 19/8 – Soi cầu XSMT ngày 19 tháng 8 năm 2022

Dự đoán XSMT
Dự đoán XSMN 19/8 – Soi cầu XSMN ngày 19 tháng 8 năm 2022

Dự đoán XSMN 19/8 – Soi cầu XSMN ngày 19 tháng 8 năm 2022

Dự đoán XSMN
Dự đoán XSVL 19/8 – Soi cầu XSVL ngày 19 tháng 8 năm 2022

Dự đoán XSVL 19/8 – Soi cầu XSVL ngày 19 tháng 8 năm 2022

Dự đoán XSVL
Dự đoán XSTV 19/8 – Soi cầu XSTV ngày 19 tháng 8 năm 2022

Dự đoán XSTV 19/8 – Soi cầu XSTV ngày 19 tháng 8 năm 2022

Dự đoán XSTV
Dự đoán XSNT 19/8 – Soi cầu XSNT ngày 19 tháng 8 năm 2022

Dự đoán XSNT 19/8 – Soi cầu XSNT ngày 19 tháng 8 năm 2022

Dự đoán XSNT
Dự đoán XSGL 19/8 – Soi cầu XSGL ngày 19 tháng 8 năm 2022

Dự đoán XSGL 19/8 – Soi cầu XSGL ngày 19 tháng 8 năm 2022

Dự đoán XSGL
Dự đoán XSBD 19/8 – Soi cầu XSBD ngày 19 tháng 8 năm 2022

Dự đoán XSBD 19/8 – Soi cầu XSBD ngày 19 tháng 8 năm 2022

Dự đoán XSBD
Dự đoán XSMB 18/8 – Soi cầu XSMB ngày 18 tháng 8 năm 2022

Dự đoán XSMB 18/8 – Soi cầu XSMB ngày 18 tháng 8 năm 2022

Dự đoán XSMB
Dự đoán XSMT 18/8 – Soi cầu XSMT ngày 18 tháng 8 năm 2022

Dự đoán XSMT 18/8 – Soi cầu XSMT ngày 18 tháng 8 năm 2022

Dự đoán XSMT
Dự đoán XSMN 18/8 – Soi cầu XSMN ngày 18 tháng 8 năm 2022

Dự đoán XSMN 18/8 – Soi cầu XSMN ngày 18 tháng 8 năm 2022

Dự đoán XSMN
Dự đoán XSTN 18/8 – Soi cầu XSTN ngày 18 tháng 8 năm 2022

Dự đoán XSTN 18/8 – Soi cầu XSTN ngày 18 tháng 8 năm 2022

Dự đoán XSTN
Dự đoán XSQT 18/8 – Soi cầu XSQT ngày 18 tháng 8 năm 2022

Dự đoán XSQT 18/8 – Soi cầu XSQT ngày 18 tháng 8 năm 2022

Dự đoán XSQT
Dự đoán XSQB 18/8 – Soi cầu XSQB ngày 18 tháng 8 năm 2022

Dự đoán XSQB 18/8 – Soi cầu XSQB ngày 18 tháng 8 năm 2022

Dự đoán XSQB
Dự đoán XSBDI 18/8 – Soi cầu XSBDI ngày 18 tháng 8 năm 2022

Dự đoán XSBDI 18/8 – Soi cầu XSBDI ngày 18 tháng 8 năm 2022

Dự đoán XSBDI
Dự đoán XSBTH 18/8 – Soi cầu XSBTH ngày 18 tháng 8 năm 2022

Dự đoán XSBTH 18/8 – Soi cầu XSBTH ngày 18 tháng 8 năm 2022

Dự đoán XSBTH
Dự đoán XSAG 18/8 – Soi cầu XSAG ngày 18 tháng 8 năm 2022

Dự đoán XSAG 18/8 – Soi cầu XSAG ngày 18 tháng 8 năm 2022

Dự đoán XSAG
Dự đoán XSMB 17/8 – Soi cầu XSMB ngày 17 tháng 8 năm 2022

Dự đoán XSMB 17/8 – Soi cầu XSMB ngày 17 tháng 8 năm 2022

Dự đoán XSMB
Dự đoán XSMT 17/8 – Soi cầu XSMT ngày 17 tháng 8 năm 2022

Dự đoán XSMT 17/8 – Soi cầu XSMT ngày 17 tháng 8 năm 2022

Dự đoán XSMT
Dự đoán XSMN 17/8 – Soi cầu XSMN ngày 17 tháng 8 năm 2022

Dự đoán XSMN 17/8 – Soi cầu XSMN ngày 17 tháng 8 năm 2022

Dự đoán XSMN