Kỳ #213 | ngày 11/12/2018

 • 01
 • 05
 • 11
 • 37
 • 39
 • 44
 • 31

Kỳ #374 | ngày 12/12/2018

 • 01
 • 03
 • 11
 • 15
 • 27
 • 30

Kỳ #324 | ngày 11/12/2018

Giải nhất
 • 1
 • 0
 • 0
 • 3
Giải nhì
 • 1
 • 6
 • 1
 • 8
 • 4
 • 2
 • 8
 • 4
Giải ba
 • 4
 • 1
 • 4
 • 0
 • 3
 • 9
 • 6
 • 0
 • 4
 • 3
 • 6
 • 4
Lưu ý nhanh cho người chơi:

1. Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

2. Trong mọi trường hợp chỉ có duy nhất "Biên Bản Xác Nhận Kết Quả Quay Số Mở Thưởng" của Hội Đồng Giám Sát Xổ Số (sau khi kết thúc buổi quay số mở thưởng vài phút) là kết quả cuối cùng để các Công Ty Xổ Số Điện toán Việt Nam công bố và căn cứ quyết định trả thưởng cho những vé số trúng giải.

3. Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.