Kỳ quay thưởng #025 | Ngày quay thưởng 17/6/2019

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 760 613 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
750 516 580 272 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
601 709 522 889 837 218 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
362 679 117 002 549 680 560 437 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K
Lưu ý nhanh cho người chơi:

1. Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự.

2. Trong mọi trường hợp chỉ có duy nhất "Biên Bản Xác Nhận Kết Quả Quay Số Mở Thưởng" của Hội Đồng Giám Sát Xổ Số (sau khi kết thúc buổi quay số mở thưởng vài phút) là kết quả cuối cùng để các Công Ty Xổ Số Điện toán Việt Nam công bố và căn cứ quyết định trả thưởng cho những vé số trúng giải.

3. Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Bình luận về Max 3D

Kỳ quay thưởng #024 | Ngày quay thưởng 14/6/2019

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 692 768 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
978 595 745 411 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
466 153 141 753 065 864 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
165 373 319 496 295 671 293 241 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #023 | Ngày quay thưởng 12/6/2019

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 813 400 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
672 507 158 053 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
249 469 646 494 888 311 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
989 867 067 748 588 298 028 396 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #022 | Ngày quay thưởng 10/6/2019

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 484 139 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
670 617 285 013 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
213 012 457 778 218 269 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
384 660 683 400 772 192 624 888 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #021 | Ngày quay thưởng 7/6/2019

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 191 355 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
545 540 114 623 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
588 327 289 843 482 222 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
123 836 222 740 937 007 639 603 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K