Vé trúng Jackpot 1 Power 655, kì quay 228 được mua tại Bình Dương

Vé trúng Jackpot 1 Power 655, kì quay 228 được mua tại Bình Dương

Vé trúng Jackpot Mega 6/45 kỳ 372 được phát hành tại Đà Nẵng

Vé trúng Jackpot Mega 6/45 kỳ 372 được phát hành tại Đà Nẵng

Vietlott trao giải Jackpot 1 trị giá 41,3 tỷ đồng cho khách hàng tại Đăk Lăk

Vietlott trao giải Jackpot 1 trị giá 41,3 tỷ đồng cho khách hàng tại Đăk Lăk

Vietlott trao giải Jackpot trị giá 52,2 tỷ đồng cho khách hàng tại Tp. Hồ Chí Minh

Vietlott trao giải Jackpot trị giá 52,2 tỷ đồng cho khách hàng tại Tp. Hồ Chí Minh

Vietlott trao giải cho khách hàng trúng Jackpot 2 trị giá 5,2 tỷ đồng

Vietlott trao giải cho khách hàng trúng Jackpot 2 trị giá 5,2 tỷ đồng

Vé số Vietlott trúng 41,3 tỷ đồng bán ở vùng sâu Tây Nguyên

Vé số Vietlott trúng 41,3 tỷ đồng bán ở vùng sâu Tây Nguyên

Vé trúng Jackpot 2 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ 199 được phát hành tại Hà Nội

Vé trúng Jackpot 2 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ 199 được phát hành tại Hà Nội

Vietlott trao giải Jackpot 1 trị giá 96,7 tỷ đồng cho khách hàng tại Tp. Hồ Chí Minh

Vietlott trao giải Jackpot 1 trị giá 96,7 tỷ đồng cho khách hàng tại Tp. Hồ Chí Minh

Vietlott trao giải Jackpot 66,6 tỷ đồng cho khách hàng tại Quảng Ninh

Vietlott trao giải Jackpot 66,6 tỷ đồng cho khách hàng tại Quảng Ninh