XSMB
»
XSMB Thứ 5
»
XSMB 16/9/2021

ĐB 12093
Mã trúng đặc biệt 2KD-12KD-4KD-8KD-7KD-10KD
G.1 15382
G.2 00130 21943
G.3 50448 80082 64043 98242 01132 53130
G.4 8475 5930 6507 0597
G.5 9265 2047 3694 8132 8300 6759
G.6 984 963 471
G.7 39 23 97 19
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bảng thống kê loto XSMB 16/9/2021
Đầu Lôtô
0 _
1 _
2 _
3 _
4 _
5 _
6 _
7 _
8 _
9 _
Lôtô Đuôi
_ 0
_ 1
_ 2
_ 3
_ 4
_ 5
_ 6
_ 7
_ 8
_ 9
Something went wrong: The user specified as a definer ('u_xspower655'@'%') does not exist (SQL: CALL thong_ke_top_x_mien(11, 20, 30))