Thống kê tần suất Mega 6/45 là cách tính số lượt về của từng con số (bộ số) của Mega 6/45 qua các kì quay, các bạn có thể bấm vào "Xem Chi Tiết" để xem thêm.

Nhờ dữ liệu kết quả đã được lưu trữ đầy đủ, Thống kê Mega 6/45 được tiến hành xử lí thông qua hệ thống máy tính với độ chính xác tuyệt đối. Hy vọng với bảng thống kê này, bạn có thêm cơ sở để lựa chọn con số may mắn của mình, chúc bạn phát tài!

Bấm vào link này để xem kết quả xổ số Mega 6/45 mới nhất.

Bộ số Số lần ra Ngày ra gần nhất
06 3 lần ra 9/11/2018 Xem chi tiết
25 3 lần ra 7/11/2018 Xem chi tiết
18 3 lần ra 9/11/2018 Xem chi tiết
32 2 lần ra 11/11/2018 Xem chi tiết
34 2 lần ra 11/11/2018 Xem chi tiết
31 1 lần ra 7/11/2018 Xem chi tiết
30 1 lần ra 4/11/2018 Xem chi tiết
28 1 lần ra 9/11/2018 Xem chi tiết
27 1 lần ra 11/11/2018 Xem chi tiết
26 1 lần ra 11/11/2018 Xem chi tiết
24 1 lần ra 2/11/2018 Xem chi tiết
23 1 lần ra 11/11/2018 Xem chi tiết
22 1 lần ra 7/11/2018 Xem chi tiết
20 1 lần ra 11/11/2018 Xem chi tiết
35 1 lần ra 9/11/2018 Xem chi tiết
17 1 lần ra 4/11/2018 Xem chi tiết
37 1 lần ra 7/11/2018 Xem chi tiết
13 1 lần ra 4/11/2018 Xem chi tiết
12 1 lần ra 4/11/2018 Xem chi tiết
11 1 lần ra 2/11/2018 Xem chi tiết
07 1 lần ra 4/11/2018 Xem chi tiết
04 1 lần ra 2/11/2018 Xem chi tiết
36 0 lần ra
38 0 lần ra
39 0 lần ra
40 0 lần ra
41 0 lần ra
42 0 lần ra
33 0 lần ra
43 0 lần ra
44 0 lần ra
45 0 lần ra
29 0 lần ra
21 0 lần ra
19 0 lần ra
16 0 lần ra
15 0 lần ra
14 0 lần ra
10 0 lần ra
09 0 lần ra
08 0 lần ra
05 0 lần ra
03 0 lần ra
02 0 lần ra
01 0 lần ra

Bình luận về Mega 6/45