Thống kê tần suất Power 6/55 là cách tính số lượt về của từng con số (bộ số) của Power 6/55 qua các kì quay, các bạn có thể bấm vào "Xem Chi Tiết" để xem thêm.

Nhờ dữ liệu kết quả đã được lưu trữ đầy đủ, Thống kê Power 6/55 được tiến hành xử lí thông qua hệ thống máy tính với độ chính xác tuyệt đối. Hy vọng với bảng thống kê này, bạn có thêm cơ sở để lựa chọn con số may mắn của mình, chúc bạn phát tài!

Bấm vào link này để xem kết quả xổ số Power 6/55 mới nhất.

Bộ số Số lần ra Ngày ra gần nhất
22 3 lần ra 10/11/2018 Xem chi tiết
03 2 lần ra 10/11/2018 Xem chi tiết
53 2 lần ra 8/11/2018 Xem chi tiết
39 2 lần ra 10/11/2018 Xem chi tiết
23 2 lần ra 6/11/2018 Xem chi tiết
19 2 lần ra 10/11/2018 Xem chi tiết
14 2 lần ra 8/11/2018 Xem chi tiết
34 1 lần ra 3/11/2018 Xem chi tiết
31 1 lần ra 8/11/2018 Xem chi tiết
29 1 lần ra 10/11/2018 Xem chi tiết
28 1 lần ra 8/11/2018 Xem chi tiết
25 1 lần ra 3/11/2018 Xem chi tiết
20 1 lần ra 3/11/2018 Xem chi tiết
43 1 lần ra 6/11/2018 Xem chi tiết
17 1 lần ra 3/11/2018 Xem chi tiết
15 1 lần ra 10/11/2018 Xem chi tiết
45 1 lần ra 3/11/2018 Xem chi tiết
47 1 lần ra 6/11/2018 Xem chi tiết
05 1 lần ra 10/11/2018 Xem chi tiết
52 1 lần ra 8/11/2018 Xem chi tiết
55 0 lần ra
36 0 lần ra
37 0 lần ra
54 0 lần ra
38 0 lần ra
51 0 lần ra
40 0 lần ra
50 0 lần ra
41 0 lần ra
49 0 lần ra
48 0 lần ra
42 0 lần ra
46 0 lần ra
44 0 lần ra
01 0 lần ra
02 0 lần ra
04 0 lần ra
06 0 lần ra
07 0 lần ra
08 0 lần ra
09 0 lần ra
10 0 lần ra
11 0 lần ra
12 0 lần ra
13 0 lần ra
16 0 lần ra
18 0 lần ra
21 0 lần ra
24 0 lần ra
26 0 lần ra
27 0 lần ra
30 0 lần ra
32 0 lần ra
33 0 lần ra
35 0 lần ra

Bình luận về Power 6/55