Kỳ quay thưởng #063 | Ngày quay thưởng 13/9/2019

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 542 854 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
533 051 524 662 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
478 320 704 003 650 046 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
844 945 126 839 362 939 055 797 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K
Lưu ý nhanh cho người chơi:

1. Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự.

2. Trong mọi trường hợp chỉ có duy nhất "Biên Bản Xác Nhận Kết Quả Quay Số Mở Thưởng" của Hội Đồng Giám Sát Xổ Số (sau khi kết thúc buổi quay số mở thưởng vài phút) là kết quả cuối cùng để các Công Ty Xổ Số Điện toán Việt Nam công bố và căn cứ quyết định trả thưởng cho những vé số trúng giải.

3. Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Bình luận về Kết Quả XS Max 3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng #060 | Ngày quay thưởng 6/9/2019

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 720 868 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
725 195 384 204 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
684 235 915 679 751 721 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
125 924 737 826 125 954 810 802 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #057 | Ngày quay thưởng 30/8/2019

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 089 402 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
528 824 521 741 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
394 861 484 277 516 850 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
961 064 060 819 145 196 079 639 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #054 | Ngày quay thưởng 23/8/2019

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 335 046 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
009 295 972 633 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
763 576 154 076 045 968 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
710 982 034 670 525 168 891 543 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #051 | Ngày quay thưởng 16/8/2019

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 786 678 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
450 808 991 021 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
464 084 146 542 065 327 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
809 277 571 549 132 294 754 083 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K