Kỳ quay thưởng #090 | Ngày quay thưởng 15/11/2019

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 734 003 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
849 594 325 910 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
177 497 720 482 399 157 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
857 873 444 939 695 634 309 210 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K
Lưu ý nhanh cho người chơi:

1. Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự.

2. Trong mọi trường hợp chỉ có duy nhất "Biên Bản Xác Nhận Kết Quả Quay Số Mở Thưởng" của Hội Đồng Giám Sát Xổ Số (sau khi kết thúc buổi quay số mở thưởng vài phút) là kết quả cuối cùng để các Công Ty Xổ Số Điện toán Việt Nam công bố và căn cứ quyết định trả thưởng cho những vé số trúng giải.

3. Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Bình luận về Kết Quả XS Max 3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng #087 | Ngày quay thưởng 8/11/2019

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 407 209 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
075 100 820 102 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
439 553 059 780 578 815 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
634 703 284 385 882 207 658 018 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #084 | Ngày quay thưởng 1/11/2019

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 511 208 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
265 532 889 035 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
372 286 797 468 427 418 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
900 026 122 067 773 953 764 982 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #081 | Ngày quay thưởng 25/10/2019

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 595 805 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
896 739 122 309 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
543 463 524 607 127 906 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
806 575 282 932 134 562 504 450 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #078 | Ngày quay thưởng 18/10/2019

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 412 747 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
046 418 954 999 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
040 240 877 239 426 233 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
002 852 176 849 773 217 050 087 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K