Kỳ quay thưởng #051 | Ngày quay thưởng 16/8/2019

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 786 678 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
450 808 991 021 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
464 084 146 542 065 327 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
809 277 571 549 132 294 754 083 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K
Lưu ý nhanh cho người chơi:

1. Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự.

2. Trong mọi trường hợp chỉ có duy nhất "Biên Bản Xác Nhận Kết Quả Quay Số Mở Thưởng" của Hội Đồng Giám Sát Xổ Số (sau khi kết thúc buổi quay số mở thưởng vài phút) là kết quả cuối cùng để các Công Ty Xổ Số Điện toán Việt Nam công bố và căn cứ quyết định trả thưởng cho những vé số trúng giải.

3. Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Bình luận về Kết Quả XS Max 3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng #048 | Ngày quay thưởng 9/8/2019

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 476 730 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
251 735 285 878 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
191 760 167 663 805 881 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
683 227 860 656 060 403 759 010 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #045 | Ngày quay thưởng 2/8/2019

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 114 087 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
016 452 040 579 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
561 812 316 503 564 997 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
737 084 764 502 736 088 200 697 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #042 | Ngày quay thưởng 26/7/2019

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 943 504 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
924 036 168 173 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
531 614 509 438 494 589 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
713 824 569 315 611 652 809 421 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #039 | Ngày quay thưởng 19/7/2019

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 678 537 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
797 969 786 005 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
542 897 629 252 020 615 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
864 485 908 383 862 414 742 205 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K