Kỳ quay thưởng #024 | Ngày quay thưởng 14/6/2019

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 692 768 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
978 595 745 411 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
466 153 141 753 065 864 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
165 373 319 496 295 671 293 241 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K
Lưu ý nhanh cho người chơi:

1. Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự.

2. Trong mọi trường hợp chỉ có duy nhất "Biên Bản Xác Nhận Kết Quả Quay Số Mở Thưởng" của Hội Đồng Giám Sát Xổ Số (sau khi kết thúc buổi quay số mở thưởng vài phút) là kết quả cuối cùng để các Công Ty Xổ Số Điện toán Việt Nam công bố và căn cứ quyết định trả thưởng cho những vé số trúng giải.

3. Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Bình luận về Kết Quả XS Max 3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng #021 | Ngày quay thưởng 7/6/2019

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 191 355 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
545 540 114 623 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
588 327 289 843 482 222 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
123 836 222 740 937 007 639 603 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #018 | Ngày quay thưởng 31/5/2019

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 901 951 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
841 324 204 769 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
855 410 093 219 667 116 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
236 256 060 578 389 976 457 792 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #015 | Ngày quay thưởng 24/5/2019

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 408 771 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
788 327 384 314 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
334 371 919 273 927 969 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
784 103 593 040 622 277 935 655 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #012 | Ngày quay thưởng 17/5/2019

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 023 769 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
668 327 671 187 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
851 452 307 068 725 423 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
462 603 248 667 733 183 342 566 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K