Kỳ quay thưởng #075 | Ngày quay thưởng 11/10/2019

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 067 366 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
546 866 749 266 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
624 881 768 025 553 561 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
237 660 091 545 038 699 368 415 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K
Lưu ý nhanh cho người chơi:

1. Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự.

2. Trong mọi trường hợp chỉ có duy nhất "Biên Bản Xác Nhận Kết Quả Quay Số Mở Thưởng" của Hội Đồng Giám Sát Xổ Số (sau khi kết thúc buổi quay số mở thưởng vài phút) là kết quả cuối cùng để các Công Ty Xổ Số Điện toán Việt Nam công bố và căn cứ quyết định trả thưởng cho những vé số trúng giải.

3. Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Bình luận về Kết Quả XS Max 3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng #072 | Ngày quay thưởng 4/10/2019

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 671 331 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
684 163 866 829 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
420 136 037 893 841 706 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
442 990 784 564 836 950 321 457 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #069 | Ngày quay thưởng 27/9/2019

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 188 626 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
538 562 708 020 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
722 362 697 071 040 433 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
124 922 953 758 841 474 771 832 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #066 | Ngày quay thưởng 20/9/2019

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 385 456 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
649 884 176 885 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
132 072 001 413 692 268 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
415 350 136 527 255 247 181 562 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #063 | Ngày quay thưởng 13/9/2019

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 542 854 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
533 051 524 662 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
478 320 704 003 650 046 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
844 945 126 839 362 939 055 797 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K