Kỳ quay thưởng #062 | Ngày quay thưởng 11/9/2019

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 331 824 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
393 756 582 355 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
357 106 583 587 433 602 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
321 772 870 704 677 409 974 834 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K
Lưu ý nhanh cho người chơi:

1. Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự.

2. Trong mọi trường hợp chỉ có duy nhất "Biên Bản Xác Nhận Kết Quả Quay Số Mở Thưởng" của Hội Đồng Giám Sát Xổ Số (sau khi kết thúc buổi quay số mở thưởng vài phút) là kết quả cuối cùng để các Công Ty Xổ Số Điện toán Việt Nam công bố và căn cứ quyết định trả thưởng cho những vé số trúng giải.

3. Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Bình luận về Kết Quả XS Max 3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng #059 | Ngày quay thưởng 4/9/2019

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 354 633 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
836 372 916 544 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
719 346 829 772 599 809 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
216 346 052 790 084 397 094 288 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #056 | Ngày quay thưởng 28/8/2019

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 091 771 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
253 267 129 389 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
081 838 138 892 270 612 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
971 399 033 164 989 880 546 632 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #053 | Ngày quay thưởng 21/8/2019

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 489 700 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
607 493 982 367 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
594 837 559 410 116 614 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
184 850 873 188 739 669 590 234 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #050 | Ngày quay thưởng 14/8/2019

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 297 697 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
007 543 604 878 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
773 460 735 104 126 357 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
939 966 342 138 344 229 053 497 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K