Kỳ quay thưởng #077 | Ngày quay thưởng 16/10/2019

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 914 331 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
566 517 555 215 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
240 939 840 446 038 405 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
740 123 706 909 014 077 391 159 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K
Lưu ý nhanh cho người chơi:

1. Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự.

2. Trong mọi trường hợp chỉ có duy nhất "Biên Bản Xác Nhận Kết Quả Quay Số Mở Thưởng" của Hội Đồng Giám Sát Xổ Số (sau khi kết thúc buổi quay số mở thưởng vài phút) là kết quả cuối cùng để các Công Ty Xổ Số Điện toán Việt Nam công bố và căn cứ quyết định trả thưởng cho những vé số trúng giải.

3. Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Bình luận về Kết Quả XS Max 3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng #074 | Ngày quay thưởng 9/10/2019

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 177 355 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
479 195 050 740 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
981 214 214 260 523 524 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
225 525 672 315 611 482 879 106 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #071 | Ngày quay thưởng 2/10/2019

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 880 954 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
618 222 045 619 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
753 878 589 972 076 085 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
156 656 422 803 934 602 975 605 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #068 | Ngày quay thưởng 25/9/2019

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 505 184 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
578 255 224 668 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
133 305 599 688 622 621 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
869 170 513 744 039 743 771 155 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #065 | Ngày quay thưởng 18/9/2019

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 018 833 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
170 189 094 569 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
348 788 523 582 061 364 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
365 010 210 831 052 958 088 493 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K