Kỳ quay thưởng #025 | Ngày quay thưởng 17/6/2019

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 760 613 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
750 516 580 272 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
601 709 522 889 837 218 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
362 679 117 002 549 680 560 437 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K
Lưu ý nhanh cho người chơi:

1. Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự.

2. Trong mọi trường hợp chỉ có duy nhất "Biên Bản Xác Nhận Kết Quả Quay Số Mở Thưởng" của Hội Đồng Giám Sát Xổ Số (sau khi kết thúc buổi quay số mở thưởng vài phút) là kết quả cuối cùng để các Công Ty Xổ Số Điện toán Việt Nam công bố và căn cứ quyết định trả thưởng cho những vé số trúng giải.

3. Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Bình luận về Kết Quả XS Max 3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng #022 | Ngày quay thưởng 10/6/2019

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 484 139 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
670 617 285 013 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
213 012 457 778 218 269 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
384 660 683 400 772 192 624 888 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #019 | Ngày quay thưởng 3/6/2019

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 447 179 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
671 249 073 217 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
560 428 908 146 012 640 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
946 879 156 181 905 747 802 095 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #016 | Ngày quay thưởng 27/5/2019

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 525 052 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
922 441 358 211 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
433 103 586 643 759 006 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
023 691 214 380 835 806 196 708 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #013 | Ngày quay thưởng 20/5/2019

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 300 111 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
913 695 037 059 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
910 284 112 294 272 887 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
626 881 025 066 896 263 548 251 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K