Kỳ quay thưởng #0130 | Ngày quay thưởng 17/2/2020

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 539 259 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
720 870 190 019 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
144 103 356 236 849 016 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
059 293 390 755 102 397 666 423 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K
Lưu ý nhanh cho người chơi:

1. Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự.

2. Trong mọi trường hợp chỉ có duy nhất "Biên Bản Xác Nhận Kết Quả Quay Số Mở Thưởng" của Hội Đồng Giám Sát Xổ Số (sau khi kết thúc buổi quay số mở thưởng vài phút) là kết quả cuối cùng để các Công Ty Xổ Số Điện toán Việt Nam công bố và căn cứ quyết định trả thưởng cho những vé số trúng giải.

3. Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Bình luận về Kết Quả XS Max 3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng #0127 | Ngày quay thưởng 10/2/2020

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 023 862 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
563 687 570 922 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
914 982 329 149 250 250 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
043 721 322 938 408 521 585 882 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #0124 | Ngày quay thưởng 3/2/2020

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 518 309 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
511 091 501 487 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
720 517 339 759 350 634 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
481 200 149 556 811 866 964 696 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #0121 | Ngày quay thưởng 27/1/2020

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 325 026 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
958 271 873 522 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
691 529 506 275 390 020 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
809 924 759 383 495 760 108 937 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #0118 | Ngày quay thưởng 20/1/2020

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 241 623 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
714 645 832 300 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
630 510 947 791 311 180 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
801 518 526 336 160 714 647 217 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K