Kỳ quay thưởng #00188 | Ngày quay thưởng 13/10/2018

12212344474843

Jackpot 1: 82.070.152.050 đồng

Jackpot 2: 4.646.748.800 đồng

Giá trị (đồng)
Jackpot 16 con số082.070.152.050 đồng
Jackpot 25 con số + số đặc biệt04.646.748.800 đồng
Giải nhất5 con số1040.000.000 đồng
Giải nhì4 con số607500.000 đồng
Giải ba3 con số1340550.000 đồng
Lưu ý nhanh cho người chơi:

1. Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

2. Trong mọi trường hợp chỉ có duy nhất "Biên Bản Xác Nhận Kết Quả Quay Số Mở Thưởng" của Hội Đồng Giám Sát Xổ Số (sau khi kết thúc buổi quay số mở thưởng vài phút) là kết quả cuối cùng để các Công Ty Xổ Số Điện toán Việt Nam công bố và căn cứ quyết định trả thưởng cho những vé số trúng giải.

3. Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Bình luận về Kết Quả XS Power 6/55 Thứ 7

Kỳ quay thưởng #00185 | Ngày quay thưởng 06/10/2018

05061642485103

Jackpot 1: 75.218.555.100 đồng

Jackpot 2: 3.885.460.250 đồng

Giá trị (đồng)
Jackpot 16 con số075.218.555.100 đồng
Jackpot 25 con số + số đặc biệt03.885.460.250 đồng
Giải nhất5 con số740.000.000 đồng
Giải nhì4 con số518500.000 đồng
Giải ba3 con số1233750.000 đồng

Kỳ quay thưởng #00182 | Ngày quay thưởng 29/09/2018

03071232345538

Jackpot 1: 69.155.020.650 đồng

Jackpot 2: 3.211.734.200 đồng

Giá trị (đồng)
Jackpot 16 con số069.155.020.650 đồng
Jackpot 25 con số + số đặc biệt03.211.734.200 đồng
Giải nhất5 con số1040.000.000 đồng
Giải nhì4 con số630500.000 đồng
Giải ba3 con số1302550.000 đồng

Kỳ quay thưởng #00179 | Ngày quay thưởng 22/09/2018

01081728405021

Jackpot 1: 63.494.160.150 đồng

Jackpot 2: 3.680.143.500 đồng

Giá trị (đồng)
Jackpot 16 con số063.494.160.150 đồng
Jackpot 25 con số + số đặc biệt03.680.143.500 đồng
Giải nhất5 con số940.000.000 đồng
Giải nhì4 con số513500.000 đồng
Giải ba3 con số1201550.000 đồng

Kỳ quay thưởng #00176 | Ngày quay thưởng 15/09/2018

02052830465049

Jackpot 1: 57.372.868.650 đồng

Jackpot 2: 5.333.582.600 đồng

Giá trị (đồng)
Jackpot 16 con số057.372.868.650 đồng
Jackpot 25 con số + số đặc biệt15.333.582.600 đồng
Giải nhất5 con số940.000.000 đồng
Giải nhì4 con số456500.000 đồng
Giải ba3 con số1116850.000 đồng