Kỳ quay thưởng #00164 | Ngày quay thưởng 18/08/2018

07333639515511

Jackpot 1: 36.370.625.250 đồng

Jackpot 2: 3.156.157.700 đồng

Giá trị (đồng)
Jackpot 16 con số036.370.625.250 đồng
Jackpot 25 con số + số đặc biệt13.156.157.700 đồng
Giải nhất5 con số1040.000.000 đồng
Giải nhì4 con số428500.000 đồng
Giải ba3 con số944550.000 đồng
Lưu ý nhanh cho người chơi:

1. Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

2. Trong mọi trường hợp chỉ có duy nhất "Biên Bản Xác Nhận Kết Quả Quay Số Mở Thưởng" của Hội Đồng Giám Sát Xổ Số (sau khi kết thúc buổi quay số mở thưởng vài phút) là kết quả cuối cùng để các Công Ty Xổ Số Điện toán Việt Nam công bố và căn cứ quyết định trả thưởng cho những vé số trúng giải.

3. Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Bình luận về Kết Quả XS Power 6/55 Thứ 7

Kỳ quay thưởng #00161 | Ngày quay thưởng 11/08/2018

16173133424414

Jackpot 1: 32.194.626.150 đồng

Jackpot 2: 3.428.481.450 đồng

Giá trị (đồng)
Jackpot 16 con số032.194.626.150 đồng
Jackpot 25 con số + số đặc biệt03.428.481.450 đồng
Giải nhất5 con số1640.000.000 đồng
Giải nhì4 con số393500.000 đồng
Giải ba3 con số828350.000 đồng

Kỳ quay thưởng #00158 | Ngày quay thưởng 04/08/2018

11122432414803

Jackpot 1: 45.513.635.250 đồng

Jackpot 2: 3.631.662.050 đồng

Giá trị (đồng)
Jackpot 16 con số045.513.635.250 đồng
Jackpot 25 con số + số đặc biệt13.631.662.050 đồng
Giải nhất5 con số640.000.000 đồng
Giải nhì4 con số559500.000 đồng
Giải ba3 con số1150550.000 đồng

Kỳ quay thưởng #00155 | Ngày quay thưởng 28/07/2018

11162225304009

Jackpot 1: 39.828.676.800 đồng

Jackpot 2: 4.683.462.000 đồng

Giá trị (đồng)
Jackpot 16 con số039.828.676.800 đồng
Jackpot 25 con số + số đặc biệt14.683.462.000 đồng
Giải nhất5 con số840.000.000 đồng
Giải nhì4 con số476500.000 đồng
Giải ba3 con số992550.000 đồng

Kỳ quay thưởng #00152 | Ngày quay thưởng 21/07/2018

07313337465228

Jackpot 1: 34.751.723.250 đồng

Jackpot 2: 4.119.356.050 đồng

Giá trị (đồng)
Jackpot 16 con số034.751.723.250 đồng
Jackpot 25 con số + số đặc biệt04.119.356.050 đồng
Giải nhất5 con số240.000.000 đồng
Giải nhì4 con số513500.000 đồng
Giải ba3 con số966950.000 đồng