Kỳ quay thưởng #00163 | Ngày quay thưởng 16/08/2018

06103446485147

Jackpot 1: 34.965.205.950 đồng

Jackpot 2: 3.140.259.400 đồng

Giá trị (đồng)
Jackpot 16 con số034.965.205.950 đồng
Jackpot 25 con số + số đặc biệt13.140.259.400 đồng
Giải nhất5 con số1340.000.000 đồng
Giải nhì4 con số386500.000 đồng
Giải ba3 con số843750.000 đồng
Lưu ý nhanh cho người chơi:

1. Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

2. Trong mọi trường hợp chỉ có duy nhất "Biên Bản Xác Nhận Kết Quả Quay Số Mở Thưởng" của Hội Đồng Giám Sát Xổ Số (sau khi kết thúc buổi quay số mở thưởng vài phút) là kết quả cuối cùng để các Công Ty Xổ Số Điện toán Việt Nam công bố và căn cứ quyết định trả thưởng cho những vé số trúng giải.

3. Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Bình luận về Kết Quả XS Power 6/55 Thứ 5

Kỳ quay thưởng #00160 | Ngày quay thưởng 09/08/2018

24293233495509

Jackpot 1: 31.059.648.300 đồng

Jackpot 2: 3.302.372.800 đồng

Giá trị (đồng)
Jackpot 16 con số031.059.648.300 đồng
Jackpot 25 con số + số đặc biệt03.302.372.800 đồng
Giải nhất5 con số1340.000.000 đồng
Giải nhì4 con số357500.000 đồng
Giải ba3 con số770850.000 đồng

Kỳ quay thưởng #00157 | Ngày quay thưởng 02/08/2018

06111617415507

Jackpot 1: 43.671.479.700 đồng

Jackpot 2: 3.426.978.100 đồng

Giá trị (đồng)
Jackpot 16 con số043.671.479.700 đồng
Jackpot 25 con số + số đặc biệt03.426.978.100 đồng
Giải nhất5 con số640.000.000 đồng
Giải nhì4 con số484500.000 đồng
Giải ba3 con số1048450.000 đồng

Kỳ quay thưởng #00154 | Ngày quay thưởng 26/07/2018

21243337404652

Jackpot 1: 38.113.527.900 đồng

Jackpot 2: 4.492.889.900 đồng

Giá trị (đồng)
Jackpot 16 con số038.113.527.900 đồng
Jackpot 25 con số + số đặc biệt04.492.889.900 đồng
Giải nhất5 con số1740.000.000 đồng
Giải nhì4 con số431500.000 đồng
Giải ba3 con số918150.000 đồng

Kỳ quay thưởng #00151 | Ngày quay thưởng 19/07/2018

11132834444710

Jackpot 1: 33.072.762.000 đồng

Jackpot 2: 3.932.804.800 đồng

Giá trị (đồng)
Jackpot 16 con số033.072.762.000 đồng
Jackpot 25 con số + số đặc biệt03.932.804.800 đồng
Giải nhất5 con số840.000.000 đồng
Giải nhì4 con số417500.000 đồng
Giải ba3 con số869250.000 đồng