Kỳ quay thưởng #00190 | Ngày quay thưởng 18/10/2018

01112234424730

Jackpot 1: 86.856.031.200 đồng

Jackpot 2: 3.245.011.650 đồng

Giá trị (đồng)
Jackpot 16 con số086.856.031.200 đồng
Jackpot 25 con số + số đặc biệt03.245.011.650 đồng
Giải nhất5 con số1740.000.000 đồng
Giải nhì4 con số601500.000 đồng
Giải ba3 con số1310750.000 đồng
Lưu ý nhanh cho người chơi:

1. Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

2. Trong mọi trường hợp chỉ có duy nhất "Biên Bản Xác Nhận Kết Quả Quay Số Mở Thưởng" của Hội Đồng Giám Sát Xổ Số (sau khi kết thúc buổi quay số mở thưởng vài phút) là kết quả cuối cùng để các Công Ty Xổ Số Điện toán Việt Nam công bố và căn cứ quyết định trả thưởng cho những vé số trúng giải.

3. Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Bình luận về Kết Quả XS Power 6/55 Thứ 5

Kỳ quay thưởng #00187 | Ngày quay thưởng 11/10/2018

05161737464935

Jackpot 1: 79.704.990.300 đồng

Jackpot 2: 4.383.953.050 đồng

Giá trị (đồng)
Jackpot 16 con số079.704.990.300 đồng
Jackpot 25 con số + số đặc biệt04.383.953.050 đồng
Giải nhất5 con số1240.000.000 đồng
Giải nhì4 con số661500.000 đồng
Giải ba3 con số1345250.000 đồng

Kỳ quay thưởng #00184 | Ngày quay thưởng 04/10/2018

03091217344246

Jackpot 1: 72.901.033.500 đồng

Jackpot 2: 3.627.957.850 đồng

Giá trị (đồng)
Jackpot 16 con số072.901.033.500 đồng
Jackpot 25 con số + số đặc biệt03.627.957.850 đồng
Giải nhất5 con số1640.000.000 đồng
Giải nhì4 con số677500.000 đồng
Giải ba3 con số1437050.000 đồng

Kỳ quay thưởng #00181 | Ngày quay thưởng 27/09/2018

08122935515434

Jackpot 1: 67.249.412.850 đồng

Jackpot 2: 3.213.103.350 đồng

Giá trị (đồng)
Jackpot 16 con số067.249.412.850 đồng
Jackpot 25 con số + số đặc biệt13.213.103.350 đồng
Giải nhất5 con số940.000.000 đồng
Giải nhì4 con số572500.000 đồng
Giải ba3 con số1207850.000 đồng

Kỳ quay thưởng #00178 | Ngày quay thưởng 20/09/2018

03323546474951

Jackpot 1: 61.507.022.700 đồng

Jackpot 2: 3.459.350.450 đồng

Giá trị (đồng)
Jackpot 16 con số061.507.022.700 đồng
Jackpot 25 con số + số đặc biệt03.459.350.450 đồng
Giải nhất5 con số640.000.000 đồng
Giải nhì4 con số529500.000 đồng
Giải ba3 con số1095850.000 đồng