Kỳ quay thưởng #00162 | Ngày quay thưởng 14/08/2018

29363038455246

Jackpot 1: 33.702.871.350 đồng

Jackpot 2: 3.596.064.250 đồng

Giá trị (đồng)
Jackpot 16 con số033.702.871.350 đồng
Jackpot 25 con số + số đặc biệt13.596.064.250 đồng
Giải nhất5 con số1140.000.000 đồng
Giải nhì4 con số428500.000 đồng
Giải ba3 con số964250.000 đồng
Lưu ý nhanh cho người chơi:

1. Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

2. Trong mọi trường hợp chỉ có duy nhất "Biên Bản Xác Nhận Kết Quả Quay Số Mở Thưởng" của Hội Đồng Giám Sát Xổ Số (sau khi kết thúc buổi quay số mở thưởng vài phút) là kết quả cuối cùng để các Công Ty Xổ Số Điện toán Việt Nam công bố và căn cứ quyết định trả thưởng cho những vé số trúng giải.

3. Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Bình luận về Kết Quả XS Power 6/55 Thứ 3

Kỳ quay thưởng #00159 | Ngày quay thưởng 07/08/2018

03091520394904

Jackpot 1: 47.175.342.150 đồng

Jackpot 2: 3.184.634.100 đồng

Giá trị (đồng)
Jackpot 16 con số147.175.342.150 đồng
Jackpot 25 con số + số đặc biệt03.184.634.100 đồng
Giải nhất5 con số1340.000.000 đồng
Giải nhì4 con số776500.000 đồng
Giải ba3 con số1420850.000 đồng

Kỳ quay thưởng #00156 | Ngày quay thưởng 31/07/2018

01052731475041

Jackpot 1: 41.892.910.050 đồng

Jackpot 2: 3.229.359.250 đồng

Giá trị (đồng)
Jackpot 16 con số041.892.910.050 đồng
Jackpot 25 con số + số đặc biệt03.229.359.250 đồng
Giải nhất5 con số540.000.000 đồng
Giải nhì4 con số511500.000 đồng
Giải ba3 con số1106750.000 đồng

Kỳ quay thưởng #00153 | Ngày quay thưởng 24/07/2018

11183437505320

Jackpot 1: 36.779.450.250 đồng

Jackpot 2: 4.344.659.050 đồng

Giá trị (đồng)
Jackpot 16 con số036.779.450.250 đồng
Jackpot 25 con số + số đặc biệt04.344.659.050 đồng
Giải nhất5 con số540.000.000 đồng
Giải nhì4 con số497500.000 đồng
Giải ba3 con số1046650.000 đồng

Kỳ quay thưởng #00150 | Ngày quay thưởng 17/07/2018

05142227314048

Jackpot 1: 31.660.230.900 đồng

Jackpot 2: 3.775.856.900 đồng

Giá trị (đồng)
Jackpot 16 con số031.660.230.900 đồng
Jackpot 25 con số + số đặc biệt03.775.856.900 đồng
Giải nhất5 con số740.000.000 đồng
Giải nhì4 con số473500.000 đồng
Giải ba3 con số1005650.000 đồng