Kỳ quay thưởng #00189 | Ngày quay thưởng 16/10/2018

05282934424617

Jackpot 1: 84.650.926.350 đồng

Jackpot 2: 4.933.501.500 đồng

Giá trị (đồng)
Jackpot 16 con số084.650.926.350 đồng
Jackpot 25 con số + số đặc biệt22.466.750.750 đồng
Giải nhất5 con số1140.000.000 đồng
Giải nhì4 con số816500.000 đồng
Giải ba3 con số1650950.000 đồng
Lưu ý nhanh cho người chơi:

1. Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

2. Trong mọi trường hợp chỉ có duy nhất "Biên Bản Xác Nhận Kết Quả Quay Số Mở Thưởng" của Hội Đồng Giám Sát Xổ Số (sau khi kết thúc buổi quay số mở thưởng vài phút) là kết quả cuối cùng để các Công Ty Xổ Số Điện toán Việt Nam công bố và căn cứ quyết định trả thưởng cho những vé số trúng giải.

3. Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Bình luận về Kết Quả XS Power 6/55 Thứ 3

Kỳ quay thưởng #00186 | Ngày quay thưởng 09/10/2018

10274650515501

Jackpot 1: 77.724.187.950 đồng

Jackpot 2: 4.163.863.900 đồng

Giá trị (đồng)
Jackpot 16 con số077.724.187.950 đồng
Jackpot 25 con số + số đặc biệt04.163.863.900 đồng
Giải nhất5 con số840.000.000 đồng
Giải nhì4 con số707500.000 đồng
Giải ba3 con số1434150.000 đồng

Kỳ quay thưởng #00183 | Ngày quay thưởng 02/10/2018

03072832333722

Jackpot 1: 71.233.011.300 đồng

Jackpot 2: 3.442.622.050 đồng

Giá trị (đồng)
Jackpot 16 con số071.233.011.300 đồng
Jackpot 25 con số + số đặc biệt03.442.622.050 đồng
Giải nhất5 con số1040.000.000 đồng
Giải nhì4 con số744500.000 đồng
Giải ba3 con số1552650.000 đồng

Kỳ quay thưởng #00180 | Ngày quay thưởng 25/09/2018

02030613141709

Jackpot 1: 65.331.482.700 đồng

Jackpot 2: 3.884.290.450 đồng

Giá trị (đồng)
Jackpot 16 con số065.331.482.700 đồng
Jackpot 25 con số + số đặc biệt13.884.290.450 đồng
Giải nhất5 con số1740.000.000 đồng
Giải nhì4 con số683500.000 đồng
Giải ba3 con số1403850.000 đồng

Kỳ quay thưởng #00177 | Ngày quay thưởng 18/09/2018

08213243485338

Jackpot 1: 59.535.024.150 đồng

Jackpot 2: 3.240.239.500 đồng

Giá trị (đồng)
Jackpot 16 con số059.535.024.150 đồng
Jackpot 25 con số + số đặc biệt03.240.239.500 đồng
Giải nhất5 con số940.000.000 đồng
Giải nhì4 con số614500.000 đồng
Giải ba3 con số1313250.000 đồng