KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #0296 | Ngày quay thưởng 13/10/2018

Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Nhất
5732
2215.000.000
Giải Nhì
2126
2478
146.500.000
Giải Ba
5710
7798
1153
143.000.000
Giải Khuyến Khích 1
x732
981.000.000
Giải Khuyến Khích 2
xx32
524100.000
Bình luận về Kết Quả XS Max 4D Thứ 7

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #0293 | Ngày quay thưởng 6/10/2018

Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Nhất
4540
115.000.000
Giải Nhì
0875
0557
86.500.000
Giải Ba
5016
3029
0693
153.000.000
Giải Khuyến Khích 1
x540
331.000.000
Giải Khuyến Khích 2
xx40
307100.000

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #0290 | Ngày quay thưởng 29/9/2018

Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Nhất
9786
815.000.000
Giải Nhì
0141
4270
76.500.000
Giải Ba
0173
5715
4046
393.000.000
Giải Khuyến Khích 1
x786
741.000.000
Giải Khuyến Khích 2
xx86
585100.000

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #0287 | Ngày quay thưởng 22/9/2018

Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Nhất
8098
115.000.000
Giải Nhì
1619
0253
56.500.000
Giải Ba
4501
9048
7918
43.000.000
Giải Khuyến Khích 1
x098
141.000.000
Giải Khuyến Khích 2
xx98
334100.000

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #0278 | Ngày quay thưởng 1/9/2018

Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Nhất
5452
215.000.000
Giải Nhì
1409
5094
136.500.000
Giải Ba
4081
6436
5440
43.000.000
Giải Khuyến Khích 1
x452
691.000.000
Giải Khuyến Khích 2
xx52
808100.000