KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #0269 | Ngày quay thưởng 11/8/2018

Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Nhất
1521
1515.000.000
Giải Nhì
7998
5682
46.500.000
Giải Ba
1769
8782
9930
63.000.000
Giải Khuyến Khích 1
x521
311.000.000
Giải Khuyến Khích 2
xx21
640100.000
Bình luận về Kết Quả XS Max 4D Thứ 7

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #0266 | Ngày quay thưởng 4/8/2018

Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Nhất
9368
415.000.000
Giải Nhì
5691
5976
66.500.000
Giải Ba
2665
5377
7553
113.000.000
Giải Khuyến Khích 1
x368
1591.000.000
Giải Khuyến Khích 2
xx68
721100.000

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #0263 | Ngày quay thưởng 28/7/2018

Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Nhất
5658
215.000.000
Giải Nhì
2248
2188
56.500.000
Giải Ba
1192
5884
6422
173.000.000
Giải Khuyến Khích 1
x658
411.000.000
Giải Khuyến Khích 2
xx58
663100.000

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #0260 | Ngày quay thưởng 21/7/2018

Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Nhất
5123
315.000.000
Giải Nhì
0157
5701
76.500.000
Giải Ba
9721
3529
0687
303.000.000
Giải Khuyến Khích 1
x123
331.000.000
Giải Khuyến Khích 2
xx23
525100.000

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #0257 | Ngày quay thưởng 14/7/2018

Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Nhất
4822
515.000.000
Giải Nhì
9255
6938
46.500.000
Giải Ba
6147
3442
6875
123.000.000
Giải Khuyến Khích 1
x822
451.000.000
Giải Khuyến Khích 2
xx22
830100.000