KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #0298 | Ngày quay thưởng 18/10/2018

Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Nhất
4783
315.000.000
Giải Nhì
6568
4165
76.500.000
Giải Ba
8042
2117
7986
293.000.000
Giải Khuyến Khích 1
x783
841.000.000
Giải Khuyến Khích 2
xx83
644100.000
Bình luận về Kết Quả XS Max 4D Thứ 5

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #0289 | Ngày quay thưởng 27/9/2018

Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Nhất
7982
615.000.000
Giải Nhì
3306
4735
306.500.000
Giải Ba
4639
3932
8321
63.000.000
Giải Khuyến Khích 1
x982
611.000.000
Giải Khuyến Khích 2
xx82
359100.000

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #0286 | Ngày quay thưởng 20/9/2018

Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Nhất
9586
615.000.000
Giải Nhì
8598
4323
166.500.000
Giải Ba
6527
8992
8958
113.000.000
Giải Khuyến Khích 1
x586
531.000.000
Giải Khuyến Khích 2
xx86
415100.000

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #0283 | Ngày quay thưởng 13/9/2018

Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Nhất
0242
1215.000.000
Giải Nhì
3319
9745
666.500.000
Giải Ba
1833
7054
0918
153.000.000
Giải Khuyến Khích 1
x242
391.000.000
Giải Khuyến Khích 2
xx42
430100.000

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #0280 | Ngày quay thưởng 6/9/2018

Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Nhất
4626
715.000.000
Giải Nhì
3128
1701
136.500.000
Giải Ba
5493
4616
4614
83.000.000
Giải Khuyến Khích 1
x626
691.000.000
Giải Khuyến Khích 2
xx26
502100.000