KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #0271 | Ngày quay thưởng 16/8/2018

Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Nhất
2969
215.000.000
Giải Nhì
4426
3050
46.500.000
Giải Ba
7239
3333
9390
213.000.000
Giải Khuyến Khích 1
x969
1601.000.000
Giải Khuyến Khích 2
xx69
424100.000
Bình luận về Kết Quả XS Max 4D Thứ 5

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #0268 | Ngày quay thưởng 9/8/2018

Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Nhất
5504
215.000.000
Giải Nhì
3819
5549
256.500.000
Giải Ba
7886
6610
8689
123.000.000
Giải Khuyến Khích 1
x504
381.000.000
Giải Khuyến Khích 2
xx04
358100.000

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #0265 | Ngày quay thưởng 2/8/2018

Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Nhất
9795
415.000.000
Giải Nhì
0116
4357
186.500.000
Giải Ba
4117
5547
2293
63.000.000
Giải Khuyến Khích 1
x795
261.000.000
Giải Khuyến Khích 2
xx95
352100.000

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #0262 | Ngày quay thưởng 26/7/2018

Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Nhất
3777
515.000.000
Giải Nhì
4186
0749
176.500.000
Giải Ba
6802
8471
5023
93.000.000
Giải Khuyến Khích 1
x777
621.000.000
Giải Khuyến Khích 2
xx77
528100.000

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #0259 | Ngày quay thưởng 19/7/2018

Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Nhất
2377
1015.000.000
Giải Nhì
4694
5976
96.500.000
Giải Ba
7883
3498
2109
193.000.000
Giải Khuyến Khích 1
x377
421.000.000
Giải Khuyến Khích 2
xx77
721100.000