KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #0270 | Ngày quay thưởng 14/8/2018

Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Nhất
4007
215.000.000
Giải Nhì
5150
7993
26.500.000
Giải Ba
6409
5363
1595
243.000.000
Giải Khuyến Khích 1
x007
371.000.000
Giải Khuyến Khích 2
xx07
528100.000
Bình luận về Kết Quả XS Max 4D Thứ 3

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #0267 | Ngày quay thưởng 7/8/2018

Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Nhất
2541
115.000.000
Giải Nhì
1674
8741
136.500.000
Giải Ba
7484
9817
4328
503.000.000
Giải Khuyến Khích 1
x541
211.000.000
Giải Khuyến Khích 2
xx41
440100.000

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #0261 | Ngày quay thưởng 24/7/2018

Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Nhất
5332
715.000.000
Giải Nhì
0619
4454
86.500.000
Giải Ba
4272
7891
3781
283.000.000
Giải Khuyến Khích 1
x332
801.000.000
Giải Khuyến Khích 2
xx32
665100.000

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #0258 | Ngày quay thưởng 17/7/2018

Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Nhất
9349
415.000.000
Giải Nhì
4766
5958
76.500.000
Giải Ba
0210
1274
0842
203.000.000
Giải Khuyến Khích 1
x349
1091.000.000
Giải Khuyến Khích 2
xx49
704100.000

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #0255 | Ngày quay thưởng 10/7/2018

Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Nhất
2407
415.000.000
Giải Nhì
1283
6059
216.500.000
Giải Ba
7882
4784
7138
223.000.000
Giải Khuyến Khích 1
x407
461.000.000
Giải Khuyến Khích 2
xx07
814100.000