KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #0297 | Ngày quay thưởng 16/10/2018

Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Nhất
2161
2915.000.000
Giải Nhì
8232
9296
136.500.000
Giải Ba
2193
3414
1458
153.000.000
Giải Khuyến Khích 1
x161
711.000.000
Giải Khuyến Khích 2
xx61
518100.000
Bình luận về Kết Quả XS Max 4D Thứ 3

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #0291 | Ngày quay thưởng 2/10/2018

Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Nhất
5411
115.000.000
Giải Nhì
8159
5828
46.500.000
Giải Ba
2910
1141
1835
103.000.000
Giải Khuyến Khích 1
x411
661.000.000
Giải Khuyến Khích 2
xx11
1073100.000

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #0288 | Ngày quay thưởng 25/9/2018

Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Nhất
6558
215.000.000
Giải Nhì
6978
0227
86.500.000
Giải Ba
2141
9009
6328
43.000.000
Giải Khuyến Khích 1
x558
521.000.000
Giải Khuyến Khích 2
xx58
625100.000

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #0276 | Ngày quay thưởng 28/8/2018

Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Nhất
6093
1715.000.000
Giải Nhì
7077
5779
406.500.000
Giải Ba
0804
2664
5803
63.000.000
Giải Khuyến Khích 1
x093
221.000.000
Giải Khuyến Khích 2
xx93
359100.000

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #0273 | Ngày quay thưởng 21/8/2018

Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Giải Nhất
8763
615.000.000
Giải Nhì
1551
7671
186.500.000
Giải Ba
9036
3710
2203
33.000.000
Giải Khuyến Khích 1
x763
771.000.000
Giải Khuyến Khích 2
xx63
585100.000